Het belangrijkste doel van het Instituut voor Permanente Opleiding, Wetenschap en Geneeskunde is het promoten en het organiseren van permanente en praktische vormingen in het kader van de urgentiegeneeskunde.

Talrijke van de aangeboden vormingen zijn erkend door de ERC (European Resuscitation Council – Europese Reanimatie Raad). Sinds de organisatie van de eerste ALS cursus in 2003, is het aanbod van IPOWG uitgebreid naar acht verschillende types ERC-vormingen: ALS, ALS Recertification, BLS-AED Provider, BLS-AED Instructor, ILS, EPILS, GIC en ETC.

Naast deze ERC-vormingen, organiseert IPOWG tevens drie andere praktische opleidingen in het kader van de urgentiegeneeskunde: Pre-Hospital Trauma Care, Bevallingen en Kunstmatige Ventilatie.

Sinds enkele jaren gaat het merendeel van de vormingen door in het vormingscentrum Avicenne, gesitueerd op de site César de Paepe van het UMC Sint-Pieter te Brussel. Op aanvraag kunnen deze ook op verplaatsing georganiseerd worden. Het vormingscentrum Avicenne bestaat uit verschillende leslokalen, een auditorium, een grote hal en een secretariaat.

Aarzel niet ons uw bevindingen, suggesties of vragen mee te delen.

Het IPOWG team staat te uwer beschikking.

Met de beste groeten,

Professor Dokter Pierre MOLS –
Voorzitter

De nood aan praktische vormingen in het kader van urgentiegeneeskunde ligt aan de basis van het ontstaan van IPOWG.
Sommige vormingen richten zich tot het medisch en paramedisch personeel, andere zijn toegankelijk voor iedereen of richten zich tot specifieke professionele doelgroepen (politie, OCMW-personeel, sportclubs, …).
ERC-vormingen
Sinds 2003 beschikt IPOWG over het statuut van « ERC-Cursusorganisator ». Sindsdien heeft de vzw reeds honderden ERC-vormingen georganiseerd.
De cursussen passen de laatste internationaal erkende normen toe en volgen nauwgezet de werkmethode van de ERC (methodologie, handboek, timing, aantal deelnemers per instructeur). Deze omvatten altijd praktijklessen en garanderen een constante en hoge kwaliteitsnorm.
De vormingen worden, na een positieve evaluatie, bekrachtigd met een diploma.
Andere praktische vormingen in het kader van Urgentiegeneeskunde
Sinds 2001 heeft IPOWG reeds een honderdtal opleidingen georganiseerd met als doel een permanente opleiding te waarborgen na de universiteit of studies. Deze praktische vormingen richten zich tot alle actoren van de urgentiegeneeskunde : artsen, verpleegkundigen en ambulanciers.
De opleidingen zijn van hoge kwaliteit en bestaan hoofdzakelijk uit praktijkoefeningen en scenario’s.
Hun doel is te beantwoorden aan de vraag op het terrein alsook het praktische aspect van urgentiegeneeskunde voor en tijdens de ziekenhuisopname te benadrukken.

Wetenschappelijk onderzoek:

Hieronder vindt u een korte omschrijving van drie wetenschappelijke projecten van de vzw De Vrienden van de MUG waaraan IPOWG haar steun en medewerking verleent.

MINIPOP

Vormingen in basisreanimatie voor de jeugd

B-CAR

Oprichting van een databank van hartstilstanden in België

De databank B-CAR, een nationaal register van hartstilstanden opgericht in 2012, is een wetenschappelijk analyse-instrument voor de opvang- en behandelingstrategieën van een hartstilstand.
Het doel is om alle hartstilstanden die buiten het ziekenhuis in België voorkomen op te nemen, via een codering van precieze informatie omtrent de manier waarop hartstilstanden worden opgevangen.
De verzameling in een databank van specifieke parameters voor elke medische interventie betreffende een hartstilstand zal het vergemakkelijken om een nauwkeurige analyse te kunnen maken van de effecten van onze acties op de overleving bij hartstilstanden.
De databank zal toelaten medische praktijken aan te passen of te veranderen en aanbevelingen te doen ter attentie van de overheidsdienst bevoegd voor gezondheid.

DEA

Vermeerdering van het aantal Automatische Externe Defibrillators op openbare plaatsen

Sinds de opstart van Project AED in 1987 is haar doel het aantal AEDs verhogen en hun toegankelijkheid verbeteren op openbare plaatsen, alsook het breed publiek informeren over de rol en het gebruiksgemak ervan.
Tussen het plaatsvinden van een hartstilstand en de opvang ervan door professionele hulpdiensten, is de snelle toegang tot en de kennis over een AED van levensbelang.
Project AED heeft in dit kader erkende 112 ziekenwagens en interventiewagens van de politie voorzien van AEDs, politieagenten gevormd in het opvangen van een hartstilstand voor aankomst van de hulpdiensten en een systeem van geolocalisatie ontwikkeld.

Contact

Leden
Beheerders

Dr. BARTIAUX Magali
Dr. COLLOT Vincent
Dr. DE BACKER Paulette
Dr. DECAN Erik
Dr. de LONGUEVILLE Diane
Dr. JACQUES Jean-Marie
Dr. JADOUL Bernard
Dr. KIRSCH Laurent
Dr. KREPS Bernard
M. LOSFELD Xavier
Dr. MALINVERNI Stefano
Prof. MOLS Pierre
Mme POOT Mireille
Dr. TAYMANS Laurent
M. TEJEDA Victor
Dr. VAN TRIMPONT Frank

Administratie
Coördinatie

Mevr. PORCZYNSKA-TROSKI Helga
M. MERCIER Eric
Mevr. SARDELLA Jessica
Mevr. MELIS Mieke
M. WILLOX David