Erkende ERC-vormingen

BLS/AED Provider

Basic Life Support/Automated External Defibrillation
bls

ILS

Immediate Life Support

EPILS

European Paediatric
Immediate Life Support

ALS

Advanced Life Support

ETC

European Trauma Course

GIC

Generic Instructor Course

Andere praktische vormingen

PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE

Opvang van de polytraumapatiënt

BEVALLINGEN « ExtraObst »

Bevallingen buiten de materniteit

KUNSTMATIGE VENTILATIE

Urgente kunstmatige ventilatie

DAC

Difficult Airway Course

EHBO en vormingen op maat

EHBO

EHBO bij de volwassene, het kind en de baby.
De vzw bezit een erkenning bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en een erkenning bij Kind en Gezin.

VORMINGEN OP MAAT

Specifieke vormingen op aanvraag :

Voorbeelden :

– voor Transit vzw : cursus Toxicologie – opvang van overmatige drugs- en alcoholgebruikers
– voor OCMW Brussel : aangepaste vormingen in het domein van de geriatrie
– voor Fedasil : aangepaste vormingen inzake medische zorgen voor het personeel dat asielaanvragers opvangt

Contact

Leden
Beheerders

Dr. BARTIAUX Magali
Dr. COLLOT Vincent
Dr. DE BACKER Paulette
Dr. DECAN Erik
Dr. de LONGUEVILLE Diane
Dr. JACQUES Jean-Marie
Dr. JADOUL Bernard
Dr. KIRSCH Laurent
Dr. KREPS Bernard
M. LOSFELD Xavier
Dr. MALINVERNI Stefano
Prof. MOLS Pierre
Mme POOT Mireille
Dr. TAYMANS Laurent
M. TEJEDA Victor
Dr. VAN TRIMPONT Frank

Administratie
Coördinatie

Mevr. PORCZYNSKA-TROSKI Helga
M. MERCIER Eric
Mevr. SARDELLA Jessica
Mevr. MELIS Mieke
M. WILLOX David