Welkom op de website van IPOWG,
Het belangrijkste doel van het Instituut voor Permanente Opleiding, Wetenschap en Geneeskunde is het promoten en het organiseren van permanente en praktische vormingen in het kader van de urgentiegeneeskunde.
Talrijke van de aangeboden vormingen zijn erkend door de ERC (European Resuscitation Council – Europese Reanimatie Raad). Sinds de organisatie van de eerste ALS cursus in 2003, is het aanbod van IPOWG uitgebreid naar acht verschillende types ERC-vormingen: ALS, ALS Recertification, BLS-AED Provider, BLS-AED Instructor, ILS, EPILS, GIC en ETC.
Naast deze ERC-vormingen, organiseert IPOWG tevens drie andere praktische opleidingen in het kader van de urgentiegeneeskunde: Pre-Hospital Trauma Care, Bevallingen en Kunstmatige Ventilatie.
Sinds enkele jaren gaat het merendeel van de vormingen door in het vormingscentrum Avicenne, gesitueerd op de site César de Paepe van het UMC Sint-Pieter te Brussel. Op aanvraag kunnen deze ook op verplaatsing georganiseerd worden. Het vormingscentrum Avicenne bestaat uit verschillende leslokalen, een auditorium, een grote hal en een secretariaat.
Aarzel niet ons uw bevindingen, suggesties of vragen mee te delen.
Het IPOWG team staat te uwer beschikking.
Met de beste groeten,
Professor Dokter Pierre MOLS – Voorzitter
De nood aan praktische vormingen in het kader van urgentiegeneeskunde ligt aan de basis van het ontstaan van IPOWG.
Sommige vormingen richten zich tot het medisch en paramedisch personeel, andere zijn toegankelijk voor iedereen of richten zich tot specifieke professionele doelgroepen (politie, OCMW-personeel, sportclubs, …).
ERC-vormingen
Sinds 2003 beschikt IPOWG over het statuut van « ERC-Cursusorganisator ». Sindsdien heeft de vzw reeds honderden ERC-vormingen georganiseerd.
De cursussen passen de laatste internationaal erkende normen toe en volgen nauwgezet de werkmethode van de ERC (methodologie, handboek, timing, aantal deelnemers per instructeur). Deze omvatten altijd praktijklessen en garanderen een constante en hoge kwaliteitsnorm.
De vormingen worden, na een positieve evaluatie, bekrachtigd met een diploma.
Andere praktische vormingen in het kader van Urgentiegeneeskunde
Sinds 2001 heeft IPOWG reeds een honderdtal opleidingen georganiseerd met als doel een permanente opleiding te waarborgen na de universiteit of studies. Deze praktische vormingen richten zich tot alle actoren van de urgentiegeneeskunde : artsen, verpleegkundigen en ambulanciers.
De opleidingen zijn van hoge kwaliteit en bestaan hoofdzakelijk uit praktijkoefeningen en scenario’s.
Hun doel is te beantwoorden aan de vraag op het terrein alsook het praktische aspect van urgentiegeneeskunde voor en tijdens de ziekenhuisopname te benadrukken.

Erkende ERC-vormingen

BLS/AED Provider

Basic Life Support/Automated External Defibrillation

BLS/AED Instructor

Basic Life Support/Automated External Defibrillation Instructor

ILS

Immediate Life Support

EPILS

European Paediatric
Immediate Life Support

ALS

Advanced Life Support

ETC

European Trauma Course

GIC

Generic Instructor Course

Andere praktische vormingen

PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE

Opvang van de polytraumapatiënt

BEVALLINGEN « ExtraObst »

Bevallingen buiten de materniteit

KUNSTMATIGE VENTILATIE

Urgente kunstmatige ventilatie

DAC

Difficult Airway Course

Contact

Leden
Beheerders

Dr. BARTIAUX Magali
Dr. CLAESSENS Benoît
Dr. DECAN Erik
Dr. de LONGUEVILLE Diane
Dr. JACQUES Jean-Marie
Dr. JADOUL Bernard
Dr. KIRSCH Laurent
Dr. KREPS Bernard
M. LOSFELD Xavier
Dr. MALINVERNI Stefano
Prof. MOLS Pierre
Mevr. POOT Mireille
M. STROEIJKENS Gilbert
Dr. TAYMANS Laurent
M. TEJEDA Victor
Dr. VAN TRIMPONT Frank

Administratie
Coördinatie

Mevr. PORCZYNSKA-TROSKI Helga
M. MERCIER Eric
Mevr. DRION Jocelyne
Mevr. SARDELLA Jessica
Mevr. MELIS Mieke
M. NASSI Mimoun
Mevr. ZAIDI Dina