Basic Life Support/Automated External Defibrillation

Cursus Basisreanimatie met gebruik van een Automatische Externe  Defibrillator.

Cursusinhoud : veiligheid van een situatie herkennen, een  bewusteloos slachtoffer herkennen, verifiëren of er ademhaling is, de hulpdiensten  op een correcte manier inschakelen, borstcompressies en kunstmatige beademingen  toedienen, veilig een AED gebruiken en het plaatsen van een slachtoffer in  stabiele zijligging.

Momenteel geen data vastgelegd

Immediate Life Support

De cursus Immediate Life Support leert mensen uit de zorgsector de vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor een efficiënte reanimatie tijdens de korte periode voor aankomst van een reanimatieteam of meer gespecialiseerde hulp. De vorming bereidt de deelnemers tevens voor om eventueel deel uit te maken van een reanimatieteam.

Cursusinhoud : oorzaken en preventie van een hartstilstand, het universeel algoritme van CPR en toediening van basismedicatie, luchtwegmanagement, manuele en automatische externe defibrillatie (optioneel: speciale omstandigheden).

Momenteel geen data vastgelegd

European Paediatric Immediate Life Support

De Paediatric Immediate Life Support Cursus leert de cursisten een kritische toestand bij zuigelingen en kinderen herkennen en opvangen alsook een hart- en ademhalingsstilstand bij deze patiëntjes behandelen tot de aankomst van een medisch urgentieteam. De vorming bereidt de deelnemers tevens voor om eventueel deel uit te maken van een reanimatieteam.

Cursusinhoud : beademen met masker en ballon, basisreanimatie bij kinderen, verwijderen van vreemde voorwerpen, technieken om de luchtweg vrij te maken, gebruik van een intra-osseuse naald.

Vrijdag 22 november 2024 (FR)

Advanced Life Support

De Advanced Life Support cursus leert de cursisten een hartstilstand behandelen, een kritisch zieke patiënt herkennen en de eerste uren na een hartstilstand beheren. De vele praktijkoefeningen geven de mogelijkheid om continu te refereren naar het ALS-algoritme dat voor een gestandaardiseerde opvang van hartstilstand zorgt. Er wordt ook aangeleerd hoe je doeltreffend te werk gaat in een team.

Cursusinhoud : ALS-algoritme, defibrillatie, interpretatie van een ECG, luchtwegbeleid, beleid van peri-arrest arythmieën, zuur-base evenwicht, reanimeren in bijzondere omstandigheden, ethische aspecten en zorg bij overlijden.

Vrijdag 20 september 2024 (RECERTIFICATION - FR)

Vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2024 (FR)

Woensdag 16 en donderdag 17 oktober 2024 (FR)

Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2024 (FR)

Generic Instructor Course

Vorming om het brevet Kandidaat-Instructeur te behalen in verschillende disciplines (ILS, EPILS, ALS, NLS, ETC). Methodologie en pedagogische basisprincipes in “volwassenen leren reanimeren” zijn de basisthema’s van deze cursus.

Cursusinhoud : principes van « volwassenenvorming », gebruik van PowerPoint en ander visueel materiaal, gebruik van lesmateriaal, werken met scenarios, gebruik van constructieve feedback, evaluatietechnieken aanleren.

Vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2025 (FR)

Vrijdag 25 en zaterdag 26 april 2025 (NL)

European Trauma Course

ETC is een innovatieve cursus die de nadruk legt op het in teamverband opvangen van zwaargewonden. De cursus is voornamelijk praktijkgericht. De eerste twee dagen worden er verschillende onderwerpen behandeld over reanimatie in geval van trauma. Gedurende de hele cursus nemen de kandidaten deel aan competentie/geschiktheidtesten, workshops en scenario’s die opgemaakt zijn volgens de actuele Europese normen/praktijken. Op de derde dag zijn er, voor de finale evaluatie, workshops voorzien waarbij de deelnemers getest worden op hun vaardigheden als teamleider.

Cursusinhoud : eerste evaluatie van de traumapatiënt, Demo Primary Survey, luchtwegbeleid, thoraxtrauma, shock, demo Secundary Survey, CT scan interpretatie bij schedeltrauma, Hoofd/Abdominaal en Spinaal Trauma, extreem trauma, pediatrisch trauma, Team Leader, Team Leader evaluatie.

Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2024 (ENG/NL)

PRE-HOSPITAL TAUMA CARE

Deze vorming biedt een theoretische en praktische benadering van de opvang van de polytraumapatiënt voor aankomst in het ziekenhuis.


Cursusinhoud: aanbrengen van een halskraag, immobilisatie- en heftechnieken, gebruik van de plank, ontzetting uit voertuigen, ABCDE-beleid, echografie voor aankomst in het ziekenhuis, analgesie-sedatie, scenario’s met figuranten.

Momenteel geen data vastgelegd

BEVALLING « ExtraObst »

Deze cursus leert ons alles wat de hulpverlener moet weten indien hij geconfronteerd wordt met een onverwachte bevalling buiten het ziekenhuis. Er komen zowel theoretische lessen als praktijkoefeningen aan bod.

Cursusinhoud : fysiologie van de zwangerschap en eutocische bevalling, urgenties van de zwangerschap (eclampsie – …), urgenties van de bevalling (prolaps van de navelstreng – bloeding – …), opvang van de pasgeborene (prematuren – neonatale reanimatie – …), bijzonderheden zoals de stuitbevalling, …

Donderdag 7 en vrijdag 7 juni 2024 (FR)

Donderdag 12 en vrijdag 13 september 2024 (FR)

Vrijdag 8 november 2024 - ExtraObst Refresh (FR)

KUNSTMATIGE VENTILATIE

Het thema van deze theoretische en praktische 2-daagse vorming is de toepassing van Kunstmatige Ventilatie in urgentiesituaties.

Cursusinhoud:

Ademhalingsfysiologie, invasieve en niet-invasieve kunstmatige ventilatie, beademingsapparaat, ventilatiemodussen.

Praktische en theoretische workshops (beademingsapparaat, niet-invasieve ventilatie, endotracheale intubatie, bijzondere pathologieën), interactieve klinische casussen en evaluatie.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2024 (FR)

DIFFICULT AIRWAY COURSE

The Difficult Airway Course: Learn the full range of airway management techniques – including use of extraglottic devices, medication-assisted intubation, video laryngoscopy & other advanced imaging devices, and cricothyrotomy. 

Course content: difficult and failed airway management, video laryngoscopy and other advanced imaging devicesmedication-assisted intubation (including RSI and RSA)pediatric airway managementendotracheal tube introducers (bougie), surgical cricothyrotomyextraglottic devicescapnographyventilator managementCPAP and BiPAPdigital and nasal intubation.

Maandag 4 en dinsdag 5 november 2024 (FR)